Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्रको प्रकार
बंशजको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदानगर्ने कार्य

कोठा नं : 4 निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : बालाराम घिमिरे / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बालाराम घिमिरे

कर्मचारीको नाताले बंशजको नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्य

कोठा नं : 4 साेही दिन ।  | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : बालाराम घिमिरे / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बालाराम घिमिरे

बंशजको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी प्रदान गर्ने कार्य

कोठा नं : 4 साेही दिन ।  | निबेदनमा रु.१३ को हुलाक टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : बालाराम घिमिरे / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बालाराम घिमिरे

नाबालक परिचय पत्र

कोठा नं : 4 साेही दिन ।  | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : बालाराम घिमिरे / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बालाराम घिमिरे

शान्ति सुरक्षा

कोठा नं : 4 तुरुन्तै ।  | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : बालाराम घिमिरे / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बालाराम घिमिरे

नामथर, जन्ममिति, नाता प्रमाणित र सिफारिस

कोठा नं : 4 सोही दिन । | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुमारी भागरथी चौधरी / लेखा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बालाराम घिमिरे

आदिवासी/जनजाति/ मधेशी/दलित प्रमाणित

कोठा नं : 4 तुरुन्तै | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुमारी भागरथी चौधरी / लेखा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बालाराम घिमिरे

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-06-09 22:42:00

© सर्वाधिकार सुरक्षित इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

Powered By: ProActive Developers