Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-12-15 नागरिकता सम्बन्धमा
1 महिना अगाडी
2077-05-31 सुचना
7 महिना अगाडी