Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 बालाराम घिमिरे बालाराम घिमिरे का.मु. शाखा अधिकृत नागरिकता शाखा 9858425272
2 कुमारी भागरथी चौधरी कुमारी भागरथी चौधरी सहायक लेखापाल लेखा तथा प्रशासन शाखा 9868466558
chaudharybhagarathi876@gmail.com
3 बृख बहादुर रावल बृख बहादुर रावल सहायक कम्प्यूटर अपरेटर 9858427241
kanchho.bnr@gmail.com
4 सुरेश चाैधरी सुरेश चाैधरी कार्यालय सहयोगी
5 गिता चाैधरी गिता चाैधरी कार्यालय सहयोगी 9868456865
6 krishna prasad sapkota krishna prasad sapkota 9865667980
krishnasspkota301@gmail.com