Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

इलाका

इलाका प्रशासन कार्यालय सुखड, कैलालीको इलाकाभित्र पर्ने नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु

  1. घाेडाघाेडी नगरपालिका
  2. बर्दगाेरिया गाउँपालिका
  3. मोहन्याल गाउँपालिका