Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

घन प्रकाश जाेशी

  • घन प्रकाश जाेशी

घन प्रकाश जाेशी


घन प्रकाश जाेशी
का.मु. शाखा अधिकृत

पद का.मु. शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9858425272
ठेगाना धनगढी उपमहानगरपालिका कैलाली
बहाल मिति २०७५ मंसिर २३