Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • इलाका प्रशासन कार्यालय

  • नागरिक वडा पत्र

  • इलाका प्रशासन कार्यालय

  • कार्यालय भवन दाेस्राे तला